ลงทะเบียนที่นี่ โทร

ระเบียงด้านนอก

บางเรสซิเดนซ์ที่มีพิกเซล จะมีความโดดเด่นที่ระเบียงส่วนตัว
ขนาดใหญ่ ซึ่งมอบองค์ประกอบด้านภูมิทัศน์ รวมทั้งดาดฟ้าสำหรับใช้
รับประทานอาหาร การใช้เวลาว่าง และกิจกรรมบันเทิง

Outdoor Terraces