ลงทะเบียนที่นี่ โทร

บริษัทผูัพัฒนา

โครงการมหานครได้รับการพัฒนาโดยการร่วมทุนระหว่างบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำสองบริษัท ได้แก่ บริษัท เพซ ดีเวลอปเมนท์ คอปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จากประเทศไทย และบริษัท อินดัสเทรียล บิลดิ้งส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่เป็นที่มีผลงานเป็นยอมรับระดับโลก และดำเนินธุรกิจในกว่า 10 ประเทศทั่วโลก เมื่อผสานรวมประสบการณ์อันครอบคลุมกว้างขวางทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติเข้าด้วยกันแล้ว การเป็นพันธมิตรร่วมทุนในครั้งนี้จึงนำมาซึ่งความมั่นคงทางการเงิน และความชำนาญในการสร้างสรรค์โครงการพัฒนาระดับแลนด์มาร์คในกรุงเทพ

home developer